Kurs hiszpańskiego – Poziom C2 Perfeccionamiento

Posted on by

Kurs hiszpańskiego – Poziom C2 Perfeccionamiento – obejmuje 2 semestry

C2.1 – semestr 1

C2.2 – semestr 2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.