Kurs hiszpańskiego – Poziom B2 Avanzado

Posted on by

Kurs hiszpańskiego – Poziom B2 Avanzado – obejmuje 3 semestry

B2.1 – semestr 1

B2.2 – semestr 2

B2.3 – semestr 3

Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie potrafi zrozumieć wątki wypowiedzi bardziej złożowych, konkretnych jak również abstrakcyjnych. Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.