Kurs hiszpańskiego – Poziom B1 Intermedio

Posted on by

Kurs hiszpańskiego – Poziom B.1 Intermedio – obejmuje 2 semestry

B.1.1 – semestr 1

B.1.2 – semestr 2

Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na tym poziomie jest w stanie zrozumieć znaczenie głównych punktów wypowiedzi – przekazu dotyczącego typowych wydarzeń w pracy, szkole i życiu codziennym. Student sprawnie radzi sobie z typowymi sytuacjami w komunikacji z innymi osobami, które spotkać może np. w podróży. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia tworzenie prostych wypowiedzi na znane i interesujące tematy, opisywać emocje, wydarzenia, plany, aspiracje.