Kursy języka hiszpańskiego

Posted on by

Wszystkie kursy języka hiszpańskiego w Academia de Espa?ol w Gliwicach prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). System stworzony został przez Radę Europy celem ustandaryzowania poziomu biegłości znajomości języka obcego. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres kursów:

Intensywne kursy języka hiszpańskiego – kursy letnie, trwające cztery tygodnie od poniedziałku do czwartku po 3 godziny lekcyjne. Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych i w tym czasie przerabia się materiał z całego semestru! Kursy odbywają się na wszystkich poziomach nauczania. Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym kursem intensywnym zapraszamy do siedziby szkoły w celu przeprowadzenia krótkiego testu, który pomoże nam zakwalifikować Ciebie na odpowiedni poziom.

Standardowe kursy języka hiszpańskiego obejmują 2 semestry nauki. Każdy semestr to 58 godzin lekcyjnych. Kursy odbywają się na wszystkich poziomach nauczania. Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym kursem standardowym zapraszamy do siedziby szkoły w celu przeprowadzenia krótkiego testu, który pomoże nam zakwalifikować Ciebie na odpowiedni poziom.

Kursy specjalistyczne – przystosowane są do konkretnych potrzeb słuchaczy i studentów i obejmują:

       Przygotowanie do matury (również międzynarodowej IBO na poziomach Ab Initio, SL i HL)

Kursy DELE

Kursy dla firm

Konwersacje