DELE

Posted on by

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera – Dyplom z języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE odbywają zgodnie z poniższym harmonogramem:

Semestr zimowy: październik – styczeń. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

1. Poniedziałek i środa: 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

2. Wtorek i czwartek: 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

  • 9.00 – 10.30
  • 10.40 – 12.10
  • 12.30 – 14.00
  • 14.10 – 15.40
  • 15.50 – 17.20
  • 17.30 – 19.00
  • 19.10 – 20.40

3. Piątek: raz w tygodniu, 4 godziny lekcyjne.

  • 9.00 – 12.10
  • 12.30 – 15.40
  • 16.15 – 19.30